Wirtualny Kampus UMCS - platforma Moodle w wersji 2.0 i wyższej

Platforma e-learningowa


Platforma e-learningową Moodle wykorzystywana w ramach Wirtualnego Kampusu UMCS istnieje już od 1999 roku. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie została zainstalowana po raz pierwszy w 2004 roku. System jest na bieżąco aktualizowany, pojawiają się jego kolejne wyższe wersje.  

Do tej pory aktualizacje platformy były mało zauważalne dla jej użytkowników. Jednak od momentu  gdy dostępna jest już wersja platformy Moodle z „magiczną” numeracją 2.0, można zauważyć dość duże zmiany funkcjonalne w porównaniu z dotychczas wykorzystywaną wersją systemu. Po wewnętrznych próbach i testach zespół UCZNiKO UMCS odpowiedzialny za funkcjonowanie Wirtualnego Kampusu zdecydował się na aktualizację platformy Wirtualnego Kampusa do wersji Moodle 2.0.

Przejścia na wyższe wersje systemu są konieczne ze względów bezpieczeństwa – od tej pory tylko Moodle z numeracją 2.0 i wyższą będą wspomagane i udoskonalane.

Aby pomóc użytkownikom Wirtualnego Kampusu w korzystaniu z nowej wersji platformy przygotowany został krótki przewodnik przedstawiający podstawowe zmiany w systemie oraz jego nowe funkcjonalności.